Genom att använda vår hemsida godkänner du vår användning av cookies.

Besöksadress
Skaraborgsvägen 3 A
506 30 Borås
033 – 10 80 00
info@zango.se

Besöksadress
Södra Kyrkogatan 1
033 – 10 80 00
info@zango.se

Projektledning – drömjobbets agenda

Dela inlägg:

Enligt Manpowers årliga undersökning toppar yrket Projektledare listan över ungas drömjobb, rapporterar senaste numret av ”Projekt Världen”, som Svenskt Projektforum ger ut. Fantastiskt kul, tycker jag!

Projektledarens roll är definitivt att skapa förutsättningar för projektgruppen att lyckas.
Som projektledare är det viktigt att ha förmågan att driva och dra mot ett uppsatt mål. Jag måste se till att saker händer och att utmaningar tas om hand på vägen. Om arbetet flyter på lite ”för bra” kan jag ibland känna en oro att vi missar något.

Konsten att tänka nytt

Forskning säger att vi tänker 60 000-90 000 tankar per dag, men att 95 procent av våra tankar är samma tankar vi tänkte dagen före. Konsekvensen är att våra tankar blir till känslor och värderingar. Vi tar undermedvetna beslut. Det är praktiskt eftersom det är effektivt. Ett exempel kan vara när vi går till affären för att handla mjölk och oftast köper den sortens mjölk som vi brukar. Det skulle ta väldigt lång tid att handla om vi tog medvetna beslut hela tiden.

Ett gott ledarskap bygger på känslor och på värderingar, men för att utveckla något nytt och nå resultat är det viktigt att tänka nytt! I rollen som ledare måste vi vara medvetna om att våra tankar och beslut är kopplade till värderingar. Det är viktigt!

Olika typer av projekt

Det finns en rad olika typer av projekt. Men, en sak har alla projekt gemensamt: de är alltid tydligt avgränsade i tid. Projekt är en arbetsform, med starkt målfokus. Inom de flesta verksamheter idag bedrivs arbete i någon form av projekt. Det är effektivt att beskriva ett arbete som är av engångskaraktär och som ska uträttas inom tid och budget som just ett projekt. Vår värld och tillvaro snurrar fort, förändringar och utveckling måste ske snabbt för att man inte ska stå kvar på perrongen när tåget går.

Exempel på projekt:

  •  Forskningsprojekt
  • Utvecklingsprojekt
  • Konstruktionsprojekt
  • Genomförandeprojekt
  • Produktionsprojekt
  • Förändringsprojekt
  • Byggprojekt

Därför startas projekt

Effektivitet
Arbetsuppgifter kan utföras parallellt. På så sätt kan man slutföra en uppgift på kortare tid än om alla aktiviteter utförs i sekvens.
Kontroll
Arbetet utförs på ett organiserat sätt under ledning.

Produktivitet

Arbetsformen i ett projekt skapar större engagemang genom att den utförs i en eller flera grupper, där många involveras.

Verksamhetsnytta

Genom att delta i ett projekt får den enskilda projektmedlemmen en större insikt i vad dennes arbete bidrar med till helheten.

Vi projektledare behöver bli fler så välkommen att driva projekt med oss! Jag tror på att vi alla besitter någon form av supertalang. Vilken är din och hur förvaltar du den?