Genom att använda vår hemsida godkänner du vår användning av cookies.

Besöksadress
Skaraborgsvägen 3 A
506 30 Borås
033 – 10 80 00
info@zango.se

Besöksadress
Södra Kyrkogatan 1
033 – 10 80 00
info@zango.se

Projektledning

- från start till mål

Att leda projekt är svårt. Att styra och utveckla projekt och se till att de leder till ett konkret mål är ännu mer komplext. Många företag har helt enkelt inte tid eller kunskap att nå ända fram när det kommer till projektledning, nyttorealisering eller hur man handskas med en styrgrupp.

Vi på Zango är konsulter som jobbar operativt och erfarenhetsbaserat med projektledning. Våra projektledare har lång och svårslagen erfarenhet av att driva, utveckla och effektivisera projekt inom alla typer av branscher och företag – både internt och externt.

Vi tror på engagerad, praktisk och operativ projektledning, där våra konsulter lägger fokus på resultat och kommunikativt ledarskap. Framför allt ser vi till att de uppsatta målen blir uppnådda i tid.

ZANGO

Projektledning

Utveckla samarbete
Som ett konsultbolag förstår vi vikten av att arbeta tillsammans. Inom projektledning blir det ännu viktigare. Som konsulter inom projektledning lägger vi därför enormt mycket fokus på att skapa tillhörighet och utveckla ett samarbete mellan företagets alla delar och oss som konsulter inom projektledning.
Tillsammans med våra projektledningskonsulter hjälper vi till att vända ert resultat i rätt riktning, skapa gemensamma målbilder och arbetar för en organisationsform som blir bättre ur alla synvinklar

Önskemål, krav och behov
Våra konsulter inom projektledning arbetar alltid enligt era önskemål i de projektmodeller och verktyg som redan finns implementerade i företagens verktyg. Projektledarna har erfarenheten från många verktyg och processer.
I de fall ni inte har egna projektmodeller använder vi PPS som projektstyrningsmodell för att strukturera upp projektet bättre.

För hela organisationen
Att leda ett projekt innebär att man tar rollen som en formell och operativ ledare. Men som projektledare för ett företag måste vi även hålla ett öga på projektverksamheten i stort.
Av den orsaken använder vi inte färdiga mallar, utan vi utvecklar och anpassar vårt ledarskap och projektledningen till organisationens behov och ger gärna förbättringsförslag för hela organisationen.

Så här jobbar vi
Vi har ingen färdig mall för hur vi jobbar med projektledning eftersom alla företag har olika modeller, vi tar oss an uppdrag som konsulter och anpassar oss efter företagets eller verksamhetens behov och arbetssätt. Vi använder oss av en välfylld, praktisk verktygslåda, kärnvärden inom projektledning och vår erfarenhet.

Vi utgår från olika beprövade metoder inom projektledning, en formell struktur och förmågan att jobba tvärfunktionellt, operativt och kommunikativt över hela organisationen. Utan att tappa fokus och struktur, eller att påverka affärsnyttan jobbar vi alltid efter vad som är bäst för projektet. Vi leder projekt, vi utvecklar och tar er till målet!

Johanna säger:

”Det viktigaste i ledarskap är att alla som är inblandade i projektet har samma mål, har rätt förutsättningar och är införstådda med planen för arbetet. Med dessa komponenter kan vi uträtta mirakel. Nya intelligenta lösningar kan utvecklas inom budget och tidsplan.

I mitt ledarskap som projektledare vill jag bidra till effektivt arbete, till lönsamhet och till nytta. Som projektledare eller ledare är du aldrig ensam i ditt arbete. Alla de duktiga, kompetenta och drivna medarbetare som jag har och har haft äran att arbeta tillsammans med inom mina projekt betyder allt för resultaten. Min roll som projektledare är att skapa förutsättningar genom att rensa och bana väg, samt att avgränsa och begränsa uppdraget så att det finns arbetsro. Som projektledare står jag mellan å ena sidan styrgrupp och beställare, å andra sidan verksamhet och projektgrupp.

Att vara flexibel och ödmjuk är en förutsättning, att ha rätt kompetens och utbildning är grundläggande. Sedan är det hårt arbete som krävs.”

Yellow logo Zango