Genom att använda vår hemsida godkänner du vår användning av cookies.

Besöksadress
Skaraborgsvägen 3 A
506 30 Borås
033 – 10 80 00
info@zango.se

Besöksadress
Södra Kyrkogatan 1
033 – 10 80 00
info@zango.se

Affärsutveckling

- Taktiskt och operativt

Affärsutveckling skapar lönsamhet. Affärsutveckling skapar konkurrenskraft och långsiktighet.

Just ditt företag eller din organisation har specifika förutsättningar och särskilda utmaningar. Vi hjälper dig att fokusera på målet och nå dit med rätt medel. Vi leder er till ökad lönsamhet – oavsett storlek på företag, oavsett vilken bransch ni verkar i.

ZANGO

Affärsutveckling

Affärsutveckling genom hela livscykeln
Affärsutveckling handlar inte bara om att ge skjuts åt nystartade företag, även om det naturligtvis är en viktig komponent. Vi ser inte heller affärsutveckling endast som en injektion och åtgärd vid förnyelseprocesser eller någon form av kris eller omdaning.
Lika viktig är affärsutvecklingen som en kontinuerlig, föränderlig och anpassningsbar process under ett företags eller en organisations livscykel.

Tydliga mål och tydliga resultat
Ditt företag eller din organisation får bättre lönsamhet genom strategiska, taktiska och operativa affärsåtgärder. Vi ser till hela bilden och sätter upp tydliga mål, som i sin tur kräver en övergripande vision. Via rätt strategi och genom taktiska och operativa åtgärder löser vi problem, synliggör förbättringsåtgärder och lotsar dig genom den nödvändiga förändringen.

Hela verksamheten – eller valda delar
Affärsutveckling kan vara generell för hela företaget. Men, ibland handlar den istället om att med en mer projektinriktat tillvägagångssätt se till att optimera delmål, eller sektioner av verksamheten.
Oavsett vad som krävs så finns vi där genom hela processen för att vara så där nödvändigt obekväma som slutresultaten kräver. Vi ser hela bilden och är involverade på detaljnivå.
Vi skapar affärsnytta och tillväxt. Vi utvecklar företag till mer lönsamma företag.

 

 

Yellow logo Zango