Genom att använda vår hemsida godkänner du vår användning av cookies.

Besöksadress
Skaraborgsvägen 3 A
506 30 Borås
033 – 10 80 00
info@zango.se

Besöksadress
Södra Kyrkogatan 1
033 – 10 80 00
info@zango.se

Flygplanet lyfter. Projektet är igång.

I flygplanet sitter jag och funderar över projektledning, ledning och struktur. Ledning och struktur krävs överallt.
Det krävs för att världen vi lever i ska fungera. Vi vill ha lönsamhet i det vi gör – då krävs gott ledarskap! I kabinen arbetar elva personer, fyra av dem är kabinchefer. Välutbildade och professionella i sitt yrkesutförande. En av kabincheferna är ansvarig kabinchef under just denna flygning. Jag tolkar det som att flygbolaget värdesätter utbildning och hög kompetens. Trygghet och erfarenhet speglar hela arbetet ombord.

Slutmål, delmål och genomförande

När flera projektmedlemmar i ett projekt har likvärdig anställning/utbildning och erfarenhet så blir det mycket viktigt att alla har koll på sina roller i projektet, eller under just denna flygning. Ombord på ett flygplan finns det givna regler och rutiner som alltid ska följas. Under flygningen vet alla vad som ska göras och vad som krävs av dem. Det finns struktur och ett tydligt arbetsschema. Arbetet leds av kabinchefen. Precis som när jag som projektledare leder ett projekt.

Flygningen har ett tydligt slutmål:
– att tryggt och säkert ta passagerare från plats A till plats B.

Flygningen har också delmål:

  • Tidsplanen och budget ska följas.
  • Passagerarna ska vara nöjda.

Passagerarna är underlaget för själva flygningen. För att kunna genomföra flygningen behövs utbildad personal i kabin och cockpit. Ett viktigt mål är tidsplanen. För att den ska lyckas krävs att markarbetet fungerar både på plats A och B.

Risker och konsekvenser

Risken med en flygförsening får konsekvenser i form av följdförseningar. Det vill säga: flera passagerare, besättningar och flygplan drabbas av en flygförsening än just den aktuella flighten som orsakar förseningen.

Så, flighten jag sitter på genomförs som ett projekt. Besättningen har en projekt- och tidsplan som följs. Till projektplanen finns också workarounds och lösningar på det mesta som kan inträffa. Arbetet är oerhört väl planerat och det finns en tanke med allt. Projektgruppen (besättningen) är sammansvetsade, de har en tydlig laganda där det räcker med en blick eller en handvikning som kommunikation. Beslut fattas snabbt och det är ingen som ifrågasätter varför man ska sätta sig ner och spänna fast bälten när kabinchefen instruerar. Det finns riskanalys och konsekvensanalys väl förankrad och alla i projektgruppen känner till mål, förutsättningar och plan.

Det viktiga i ledarskapet

Det kanske viktigaste i ledarskap – var det än bedrivs – är att alla som är inblandade i projektgruppen har samma mål, har rätt förutsättningar och är införstådda med planen för arbetet. Med dessa komponenter kan vi uträtta mirakel. Nya intelligenta lösningar kan utvecklas inom budget och tidsplan.

I mitt ledarskap vill jag bidra till effektivt arbete, till lönsamhet och till nytta.
Som projektledare eller ledare är du aldrig ensam i ditt arbete. Alla de duktiga, kompetenta och drivna medarbetare som jag har och har haft äran att arbeta tillsammans med inom mina projekt betyder allt för resultaten. Min roll som projektledare är att skapa förutsättningar genom att rensa och bana väg, samt att avgränsa och begränsa uppdraget så att det finns arbetsro.

Som projektledare står jag mellan å ena sidan styrgrupp och beställare, å andra sidan verksamhet och projektgrupp.
Att vara flexibel och ödmjuk är en förutsättning, att ha rätt kompetens och utbildning är grundläggande. Sedan är det hårt arbete som krävs, tänker jag i samma stund som flygplanshjulen tar mark och kabinchefen hälsar oss välkomna till destinationen.

On time!