Genom att använda vår hemsida godkänner du vår användning av cookies.

Besöksadress
Skaraborgsvägen 3 A
506 30 Borås
033 – 10 80 00
info@zango.se

Besöksadress
Södra Kyrkogatan 1
033 – 10 80 00
info@zango.se

Historia

- Från en gemensam vision om framgång

Zango grundades 2016 av tre partners med en gemensam vision och syn på hur man bygger framgångsrika företag. Våra grundare är fasta i tron om att förändring är oundvikligt för ett företag idag men att man kan skapa ett långsiktigt och lyckat resultat genom en väl genomförd förändring över tid.

Av tidigare erfarenhet är våra grundare förvissade om det mest effektivaste sättet att realisera denna flerdelade och komplexa arbetsuppgift måste ske genom att använda sig av projekt som arbetsform inom företaget där arbetet måste ske både verksamt och taktiskt

De startade Zango för att hjälpa svenska företag och organisationer att utvecklas genom att ta till ett helhetsbegrepp när det kommer till förändring.  Med visionen om att utveckla Sveriges företag finns Zango med som stöd till våga ta nästa steg till utveckling och ökad lönsamhet genom operativt och strategiskt arbete för.

ZANGO

Historia

Spetskompetens och erfarenhet.
I vår verksamhet finner du specialiserade samarbetspartners, underkonsulter och våra egna konsulter som har bred och lång erfarenhet av olika branscher, näringsliv, kommuner men även både privatägda företag.
Vi vill att alla som kommer till oss ska kunna utvecklas. Därför jobbar vi aktivt med att utveckling på alla plan och för alla här Zango för att kunna möta förändringarna som kommer men även för att på bästa sätt möta och tillgodose varje företags behov.

Mångsidig och bred spännvidd.
Under åren som Zango varit operativa har vi genomfört uppdrag flera olika uppdrag för flera olika företag och organisationer.
Uppdragens karaktär har haft en bred omfattning – från krishantering, strategiutveckling, styrgruppsstyrning, förändringsprocesser, projektstöd, anbudskonsultering och mycket annat.

Regelbunden och nöjd kundbas.
Vi är inte som andra managementföretag. Fokus hos Zango ligger inte på förutbestämda mallar och powerpoints utan vi lever som vi lär och jobbar aktivt och operativt på alla plan på ett strukturerat sätt för att kunna åstadkomma en förändring hos våra kunder.
Detta arbetssätt har vart väldigt uppskattat och resulterat i nöjda kunder, välutvecklade projekt och en soild kund bas som är återkommande för hjälp i deras nästa steg i utvecklingen.

-> Ring eller mejla oss så berättar vi mer. Det kostar ingenting.

Yellow logo Zango

Anders Heland

Anders Heland har över 25 års erfarenhet framgångsrikt driva och utveckla företag för långsiktig lönsamhet. Anders erfarenhet kommer både från egna företag och som VD för större verksamheter. Det gemensamma i samtliga Anders uppdrag är kombinationen av försäljning och ekonomistyrning som lett till flera framgångssagor.
Anders kom redan på 90 talet i kontakt med offentliga kunder och offentlig upphandling och har i dag över 20 års erfarenhet inom området vilket gjort honom till en specialist inom såväl utformning av upphandlingar som besvarande av anbud. Anders har för kunds räkning både svarat på, avtalat och förvaltat ramavtal i miljardklassen.

Anders hjälper våra kunder främst inom upphandling och företagsutveckling

 

Mikael Bladh

Mikael aktivt jobbat med verksamhetsutveckling och förändringsledning inom olika branscher i över 20 år. Tillsammans med kollegor har Mikael i olika ledande roller drivit fram och ökat lönsamheten i ett antal företag.

Mikael brinner för att se till att frågor som ökad lönsamhet, högre effektivitet genom förändrade strukturer och tydligare målstyrning i organisationer och företag. Mikael arbetar också med att ta fram och utveckla affärsmodellerna i företag, ett pågående arbete i alla framgångsrika företag idag.

Med sin värdefulla erfarenhet och kunskap från både den privata och den offentliga sektorn vill Mikael utveckla Sveriges företag till att bli bättre och mer lönsamma.