Genom att använda vår hemsida godkänner du vår användning av cookies.

Besöksadress
Skaraborgsvägen 3 A
506 30 Borås
033 – 10 80 00
info@zango.se

Besöksadress
Södra Kyrkogatan 1
033 – 10 80 00
info@zango.se

FRÅN IDÈ TILL FÄRDIGT PROJEKT – GENOMFÖRANDE

Dela inlägg:

Alla projekt går igenom liknande faser. Dessa faser kan kallas olika beroende på organisation eller projektmodell, men innehållet i faserna är oftast desamma eller liknande.

Idé – Förstudie – Planering – Genomförande – Avslut och Effekt

 

Nu till det roliga i projektet: själva genomförandet! Det är nu som förstudien och planeringen sätts på prov. Har du gjort ett gediget arbete i de föregående faserna så ska nu projektgruppen veta vad som förväntas av dem och vilka aktiviteter som ska genomföras, samt i vilken ordning aktiviteterna ska genomföras.
Ett bra och tydligt arbete i planeringsfasen gör att projektledarens arbete i genomförandefasen blir smidig.

Håll koll och kommunicera
För projektledaren är det viktigt att hålla koll på tidplan, budget och aktiviteter. För projektledaren är det viktigt att rapportera status till styrgrupp, beställare och projektgrupp. En god kommunikation under genomförandefasen kommer att gynna dig och ditt projekt.

Det är under genomförandefasen som det mesta sker. Är det ett teknikprojekt så är här som utveckling sker. Är det ett eventprojekt så genomförs själva eventet/händelsen nu. Produkten tas fram och aktiviteter genomförs.

Tänk på att:

  • Vara lyhörd, se mellan raderna och var uppmärksam på oförutsedda händelser i projektet.
  • Håll styrgruppen informerad under projektet, ge tydlig övergripande information, undvik för mycket detaljer. Övergripande information om progress och hinder är det bästa.
  • Ge styrgruppens medlemmar tydligt material som gör det enklare att fatta rätt beslut.