Genom att använda vår hemsida godkänner du vår användning av cookies.

Besöksadress
Skaraborgsvägen 3 A
506 30 Borås
033 – 10 80 00
info@zango.se

Besöksadress
Södra Kyrkogatan 1
033 – 10 80 00
info@zango.se

Projektmetoder – så fungerar de

Dela inlägg:

En projektledningsmetod ger en tydlig struktur för hur man ska driva arbetet framåt. Den kan tillhandahålla metoder, modeller och verktyg.  En viktig del är att dela ut tydliga roller så att alla vet vad som ska göras. Allt underlättar arbetets gång så att man gemensamt uppnår projektets uppsatta mål.

Det finns flera projektledningsmetoder att välja mellan. Alla har sina styrkor och svagheter. Det är viktigt att du väljer en metod som passar för ändamålet. Ibland plockar man delar från flera metoder för att maximera chansen till ett lyckat projekt.

Här är en kort beskrivning av vad som kännetecknar några utvalda metoder:

Agile – Ett samlingsnamn för så kallade lättrörliga arbetsmetoder. Samarbeta för att i omgångar, med successiva förbättringar eller omarbetningar leverera vad som fungerar bäst.


Scrum – möjliggör mindre, tvärfunktionella, självgående team för att leverera snabbt. Delar in projektet i tidsbestämda sprintar. Målet är att förbättra kommunikationen och samarbetet för att snabba på utvecklingen.


Kanban – Snabba upp hastigheten och förbättra leveranskvalitet genom visualisering av arbetsuppgifters status i ett arbetsflöde. Fokuserar på Lean-principen och en strikt process för att öka effektiviteten. Liknar Scrum-metoden.


Scrumban – begränsar arbete som Kanban med en daglig uppställning som Scrum.


Lean – effektivisering och eliminering av det som inte är absolut nödvändigt för att leverera mer med mindre. Syfte att ständigt förbättra processer och arbetsmetoder.

XP – Extreme Programmering – utvecklar en robust plan för att säkerställa kvalitet, ofta i utvecklingsprojekt. Används ofta som komplement till Scrum.


Vattenfall – projektet planeras i sin helhet och utförs sedan genom ett antal faser.

PRINCE2 – kontrollerad projektledning som inte lämnar något åt slumpen.


PMI PMP – tillämpar universella standarder för vattenfallsprojektledning.

Vill du veta mer? Hör av dig till oss idag.
033 – 10 80 00
info@zango.se