Genom att använda vår hemsida godkänner du vår användning av cookies.

Besöksadress
Skaraborgsvägen 3 A
506 30 Borås
033 – 10 80 00
info@zango.se

Besöksadress
Södra Kyrkogatan 1
033 – 10 80 00
info@zango.se

Från idé till färdigt projekt – Planering

Dela inlägg:

Alla projekt går igenom liknande faser. Dessa faser kan kallas olika beroende på organisation eller projektmodell, men innehållet i faserna är oftast detsamma eller liknande.

Idé – Förstudie – Planering – Genomförande – Avslut och Effekt

Arbetet i planeringsfasen gör man för att säkra projektet fram till projektets mål. Nu är det viktigaste arbetet att en projektbeskrivning eller projektplan tas fram som beskriver projektets mål och syfte. Projektbeskrivningen visar ramen för projektet. Det här blir projektledarens viktigaste dokument.

I planeringsfasen kartläggs projektets aktiviteter. Ett bra sätt är att göra det i en så kallad WBS (Work Breakdown Structure). En WBS visar den kommande arbetsstrukturen, men behöver inte nödvändigtvis visa beroenden mellan aktiviteter, eller i vilken ordning aktiviteter ska genomföras. Varje arbetspaket i en WBS kan innehålla flera aktiviteter. Exempel på WBS

I planeringsfasen bildar man projektgruppen och håller inledande möten med både projektgrupp och styrgrupp.

Tänk på att:
• Avsätta tid i planeringsfasen
• Det är svårt att göra en detaljerad långsiktig plan. Inled med en övergripande planering för att säkra resurser och andra behov, förfina sedan planen under projektet.
• Förankra projektplan med styrgrupp och projektgruppen. Det är projektplanen som ska leda mot projektmål.