Genom att använda vår hemsida godkänner du vår användning av cookies.

Besöksadress
Skaraborgsvägen 3 A
506 30 Borås
033 – 10 80 00
info@zango.se

Besöksadress
Södra Kyrkogatan 1
033 – 10 80 00
info@zango.se

Se till att ditt projekt blir prioriterat – del 3 av 3

Dela inlägg:

Hur får jag som projektledare mina projektmedarbetare att prioritera mitt projekt?
Flera projektledarkollegor jag pratat med ser det som ett problem att projektets utsedda resurser inte prioriteras, eller att själva projektgruppen inte prioriterar projektet.

För att en projektgrupp ska lyckas är det extremt viktigt att ha en närvarande projektledare, en projektledare som ger stöttning när det behövs och att kommunikationen fungerar inom gruppen.

Var nyfiken. Var hjälpsam.

Som projektledare måste jag kunna läsa av situationer och ha en förmåga att bidra med hjälp även i de situationer där projektmedlemmen inte bett om hjälp. Det är lite som att förutse faran och hindra att ditt barn kommer ramla och slå sig innan det sker.

En nyfiken och frågvis projektledare är en bra projektledare med goda förutsättningar att lyckas.

Det är viktigt med en tydlig ledning och prioritering av projektet på företaget. I många fall behöver projektmedlemmar utföra projektarbete parallellt med sitt ordinarie linjearbete, vilket kan försvåra projektet.
Projektledaren måste se till att projektmedlemmar får tid till sitt arbete. För att nå dit måste projektledaren vara noga med sitt planeringsarbete. Som projektledaren behöver jag också ha en god relation och ett väl fungerande samarbete med linjechefen (teamchef/scrummaster/konsultchef etc).

God planering innebär alltid inga eller få överraskningar!

Det tydliga målet

Stort engagemang hos projektledaren och fast styrning är mycket viktigt för att skapa förtroende och struktur. Om alla i verksamheten känner sig delaktiga och har full insyn i förtagets och projektets strategier och målbilder kommer du att få med dig din projektgrupp. Tydlighet och engagemang är nycklar till framgång!

Den som ser tydliga mål med projektarbetet kommer bidra till att uppnå målen. Därför är det viktigt att konkretisera och vilka effektmål som ska levereras. Med andra ord: Se till att samtliga i projektet förstår varför arbetet ska utföras. Om alla förstår varför så kommer resultatet att bli mycket bättre.
Konkret kan det exempelvis vara: ”Om projektet levererar lösning A och B så kommer företaget att spara in X kronor. Det kommer innebära att företaget kan växa inom sitt område.

Sätt projektet och allas enskilda arbetsroller i ett större sammanhang. Det vi ska leverera inom projektet spelar roll!