Genom att använda vår hemsida godkänner du vår användning av cookies.

Besöksadress
Skaraborgsvägen 3 A
506 30 Borås
033 – 10 80 00
info@zango.se

Besöksadress
Södra Kyrkogatan 1
033 – 10 80 00
info@zango.se

Offentliga upphandlingar hett ämne under Almedalsveckan

Zango besökte ett seminarium där Dagens Samhälle hade bjudit in Anna Karin Hatt, vd för Almega. Som tjänstesektorns största arbetsgivarorganisation är Almega givetvis väl insatta i hur företagare runt om i landet ser på offentliga upphandlingar.

Man frågade sig: varför är det inte fler leverantörer som vill delta i de offentliga upphandlingarna?
Som Anna-Karin Hatt kunde redovisa har antalet sökande företag per upphandling stadigt minskat – och samtidigt ökar totalvärdet på de offentliga upphandlingarna.

Siffran 800 miljarder SEK från 2016 visar tydligt att det är gigantiska summor som står på spel. Ändå är intresset förhållandevis svalt.

Foto: Nicka Hellenberg

Svårt och fel fokus

För krångliga upphandlingar, som tar tid och kraft från företagen är kanske den viktigaste anledningen, men även det faktum att fokus hamnar på pris istället för värde är centralt. Speciellt för små och medelstora företag kan det också vara svårt att avsätta resurser för att ta sig an de snåriga upphandlingarna.

 

Problem för både företag och myndigheter

Intressant nog finns det också problem sett ur det motsatta perspektivet: många upphandlande myndigheter saknar vana och resurser för att genomföra upphandlingar eller att efter upphandlingen driva projekten i önskad riktning.
Anna-Karin Hatt nämnde ett par lyckade exempel, bland annat – intressant nog – Nacka Kommuns upphandlingar, som för övrigt rörde socialtjänstens verksamhetssystem och införande av välfärdsteknik.

Almedalsexemplet jobbar vi med

Anledningen att vi vet så mycket om just detta är att Zango utfört konsultuppdrag just här. Lina Blombergsson är biträdande social- och äldredirektör på Nacka kommun.  I samband med att deras projekt befunnit sig i svåra lägen, där det krävts tydlig ledning och styrning, har Zangos Mikael Bladh fått i uppdrag att implementera och genomföra dessa. Lina Blombergsson:

Mikael Bladh driver projektet framåt på ett effektivt, strukturerat och framgångsrikt sätt och skapar hög delaktighet hos projektdeltagare och verksamhet. När en upphandling är klar behövs en tydlig struktur för hur tjänsten ska implementeras och roller och ansvar behöver tydliggöras.

Vi hjälper dig

Är du upphandlande myndighet som behöver hjälp med att driva projekten i rätt riktning, eller ett företag som av någon anledning undviker att delta i upphandlingar värda miljoner? Kontakta oss så berättar vi mer.