Genom att använda vår hemsida godkänner du vår användning av cookies.

Skaraborgsvägen 3 A
506 30 Borås
033 – 10 80 00
info@zango.se

Södra Kyrkogatan 1
033 – 10 80 00
info@zango.se

Erbjudanden

- En injektion och inspiration

#1 Projektledning – Erbjuder en halvdags workshop för genomlysning av projektarbete på ditt företag eller i din organisation. Zangos projektledare håller en praktisk workshop för att se nuläge och för att identifiera vad som krävs för att skapa struktur och ordning i pågående samt kommande projekt.

 • Workshop behandlar nedan områden från ett nuläge:
  • Definition av projekt och uppdrag
 • Gemensamt arbetssätt
  • Tydlighet
  • Engagemang
  • Förtroende
 • Organisation kring projekt
  • Beslut
  • Mandat
  • Ekonomi
  • Tidplan
 • Kartläggning av företagets pågående och kommande projekt
 • Arbetssätt kring projekt

ZANGO

Erbjudanden

Med resultatet av detta inledande arbete har ditt företag en bra start till att arbeta vidare med att skapa effektiv projekthantering. Effektiv projekthantering ger bla:

 • Gemensam syn på projekt och uppdrag i företaget
 • Ekonomisk kontroll (arbeta både med kostnadskontroll och merförsäljning)
 • Nöjdare kunder
 • Öka möjlighet till försäljning
 • Kontroll över progress och status i projekt
 • Struktur i projekt för uppföljning med gemensamma arbetssätt och rutiner

#2 Projektledning – stöd till projektledare eller projektorganisation som befinner sig i utmanande och krävande situationer. Mentorskap inom projektledning – alltid med fokus på att stärka individer och öka projektets eller hela företagets lönsamhet.
Zango erbjuder projektledningsstöd som kan avropas per timma, antingen för hela organisationens projektledare eller för enstaka nyckelpersoner. Zangos projektledare har erfarenhet från både privat och offentlig verksamhet. Vi har stor erfarenhet i att driva projekt och har möjlighet att stötta projektledare eller hela projektkontor i enskilda projekt eller övergripande i hur projektsituationer bör hanteras. Stöd i hur projektledaren bör arbeta med sin styrgrupp, stöd i hur projektledaren bör arbeta med projektgruppen eller stöd i hur projektportföljen bör prioriteras och följas upp – kontakta oss på Zango!

#3 Projektledning – stärka projekledningsorganisationen tillfälligt eller under längre tid.
Zango erbjuder projektledningsresurser med bred kompetens som tar sig an verksamhetsprojekt och IT-projekt. Våra projektledare blir en del av er befintliga organisation under avtalad period.

#4 Projektledning – utbildning
Zango erbjuder utbildning inom projektstyrning och projekthantering under 1-2 dagar.
Upplägg och innehåll enligt er verksamhets behov med syfte att bredda kunskap inom projektarbete eller med syfte att öka förståelse för varför projekt startas och drivs. Nedan följer exempel på innehåll i utbildning/workshop.

Projektstruktur

 • Projektets faser
 • Projektgrupp – sammansättning och arbetsro
 • Styrgrupp – sammansättning och projektledarens rapportering

Varför startas projekt?

 • Effektivitet – Arbetsuppgifter kan utföras parallellt. På så sätt kan man slutföra en uppgift på kortare tid än om alla aktiviteter utförs i sekvens.
 • Kontroll – Arbetet utförs på ett organiserat sätt under ledning.
 • Produktivitet – Arbetsformen i ett projekt skapar större engagemang genom att den utförs i en eller flera grupper, där många involveras.
 • Verksamhetsnytta – Genom att delta i ett projekt får den enskilda projektmedlemmen en större insikt i vad dennes arbete bidrar med till helheten.

#5 Projektledning – föreläsning
Zangos projektledare erbjuder föreläsning för mindre eller större grupper. Upplägg och innehåll är anpassat och sätts samman enligt önskemål.

Yellow logo Zango